฿2,000

เชียงใหม่ เชียงราย 2วัน 1คืน

น้ำพุร้อนแม่ขะจาน วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง ไนท์บาซ่า ไร่ชาฉุยฟง (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ช้อปปิ้งด่านแม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ เดินทางกลับเชียงใหม่

฿2,000

เชียงราย เชียงใหม่ 2วัน 1คืน

แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน ครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ พระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ City Tour สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง ล่องเรือแม่น้ำปิง จิบชากาแฟ ทานขนมไทย ณ ปิงนาคา ร้านของฝากวนัสนันท์

฿2,000

เชียงใหม่ ปาย 2วัน 1คืน

สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ Coffee in love บ้านจีนสันติชล วัดน้ำฮู พระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินเมืองปาย ห้วยน้ำดัง ชมวิวม่อนแจ่ม ห้วยตึงเฒ่า คิงคองยักษ์

฿2,000

ลำปาง เชียงใหม่ 2วัน 1คืน

วัดพระธาตุหริภุญชัย ครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ พระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ City Tour สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง ล่องเรือแม่น้ำปิง จิบชา กาแฟ ทานขนมไทย ณ ปิงนาคา ร้านของฝากวนัสนันท์

฿2,000

ลำพูน ลำปาง 2วัน 1คืน

นั่งรถรางชมเมืองลำพูน ชมจุดสำคัญของเมือง 11 จุด ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปาง ตลาดทุ่งเกวียน กิจกรรมพิเศษนั่งรถม้าชมเมือง(ไม่รวมค่าบริการรอบละ 150/2ท่าน) วัดพระธาตุลำปางหลวง

฿2,000

ลำปาง สุโขทัย 2วัน 1คืน

เดินทางไปสุโขทัย หอพระพุทธสิริมารวิชัย อุทยานประวัติศาตร์สุโขทัย นั่งรถราง ตักบาตรพระตอนเช้าที่สะพานบุญ ศาลพระแม่ย่า พิพิธภัณฑ์สังคโลก เดินทางกลับเชียงใหม่

฿2,000

เชียงใหม่ พะเยา 2วัน 1คืน

ตลาดทุ่งเกวียน กว้านพะเยา วัดติโลกอาราม วัดกลางน้ำ ดอยบุษราคัม อาหารเย็นตามอัธยาศัย วัดศรีโคมคำ พระธาตุลำปางหลวง เดินทางกลับเชียงใหม่

฿2,000

เชียงใหม่ 2วัน 1คืน

ครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ พระธาตุดอยคำ ร้านกาแฟบ้านถวาย ม่อนแจ่ม City Tour สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง ล่องเรือแม่น้ำปิง จิบชา กาแฟ ทานขนมไทย ณ ปิงนาคา

฿2,000

พะเยา เชียงใหม่ 2วัน 1คืน

พระธาตุลําปางหลวง ครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ พระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ City tour สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง ล่องเรือแม่น้ำปิง จิบชา กาแฟ ทานขนมไทย ณ ปิงนาคา ของฝากวนัสนันท์ ตลาดทุ่งเกวียน