Showing all 2 results

  • พะเยา เชียงใหม่ 2วัน 1คืน

    พระธาตุลําปางหลวง ครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ พระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ City tour สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง ล่องเรือแม่น้ำปิง จิบชา กาแฟ ทานขนมไทย ณ ปิงนาคา ของฝากวนัสนันท์ ตลาดทุ่งเกวียน

  • เชียงใหม่ พะเยา 2วัน 1คืน

    ตลาดทุ่งเกวียน กว้านพะเยา วัดติโลกอาราม วัดกลางน้ำ ดอยบุษราคัม อาหารเย็นตามอัธยาศัย วัดศรีโคมคำ พระธาตุลำปางหลวง เดินทางกลับเชียงใหม่

Search Tour

Find your dream tour today!

Price range ฿2,000 - ฿2,000