Showing 1–6 of 7 results

 • พะเยา เชียงใหม่ 2วัน 1คืน

  พระธาตุลําปางหลวง ครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ พระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ City tour สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง ล่องเรือแม่น้ำปิง จิบชา กาแฟ ทานขนมไทย ณ ปิงนาคา ของฝากวนัสนันท์ ตลาดทุ่งเกวียน

 • ลำปาง เชียงใหม่ 2วัน 1คืน

  วัดพระธาตุหริภุญชัย ครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ พระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ City Tour สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง ล่องเรือแม่น้ำปิง จิบชา กาแฟ ทานขนมไทย ณ ปิงนาคา ร้านของฝากวนัสนันท์

 • เชียงราย เชียงใหม่ 2วัน 1คืน

  แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน ครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ พระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ City Tour สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง ล่องเรือแม่น้ำปิง จิบชากาแฟ ทานขนมไทย ณ ปิงนาคา ร้านของฝากวนัสนันท์

 • เชียงใหม่ 2วัน 1คืน

  ครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ พระธาตุดอยคำ ร้านกาแฟบ้านถวาย ม่อนแจ่ม City Tour สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง ล่องเรือแม่น้ำปิง จิบชา กาแฟ ทานขนมไทย ณ ปิงนาคา

 • เชียงใหม่ ปาย 2วัน 1คืน

  สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ Coffee in love บ้านจีนสันติชล วัดน้ำฮู พระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินเมืองปาย ห้วยน้ำดัง ชมวิวม่อนแจ่ม ห้วยตึงเฒ่า คิงคองยักษ์

 • เชียงใหม่ พะเยา 2วัน 1คืน

  ตลาดทุ่งเกวียน กว้านพะเยา วัดติโลกอาราม วัดกลางน้ำ ดอยบุษราคัม อาหารเย็นตามอัธยาศัย วัดศรีโคมคำ พระธาตุลำปางหลวง เดินทางกลับเชียงใหม่

Search Tour

Find your dream tour today!

Price range ฿2,000 - ฿2,000